سرحد (سیستان)

از میر ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 سرحد سیستان شامل شهرستانهای خاش زاهدان ارتفاعات جنوب نصرت آباد ارتفاعات تفتان و میرجاوه و بخشهای تمندان و لادیز می گردد. در دوران حکومت ملوک کیانی بر سیستان و قهستان همواره این قسمتها جزوی از حکومت ملوک کیانی سیستان بوده است. این نواحی از اوایل دوره صفوی به ملوک سیستان که نماینده حکومت مرکزی محسوب می گردیدند مالیات پرداخت مینموده اند.پس از انقراض حکومت ملوک کیانی در سیستان و تشکیل اتحاد سربندی ناروئی و سنجرانی میان کردهای سرحد سیستان با اتحاد سران سیستان نیز اتحاد وصلت صورت گرفت و بر همین اساس اتحادی شکل گرفت.پس از آن در دوران حکومت خاندان حشمت الملک بر سیستان حیدر علی خان کرد (حسام النظام ) تحت فرمان امیر علم در حکومت سرحد سیستان منصوب گردید.

تاریخچه[ویرایش]

در کوهستان سرحد آثاردخمه زیاداست و ریاست ان جا با مددخان بوده که از طایفه کرد فارسی زبان است وهمه مردم سرحد طوق اطاعتش در گردن نهاده پدردر پدر در آن جا رییس بوده اکنون که سنه 1200است وسن او از نود متجاوز او ضعیف شده مگر گوش القصه 3سال قبل از آن که ابراهیم خان مددخان را اغوا کند بزرگ ورییس آن جا بود .سعید خان فرزند مدد خان نیز در بلوچستان به شجاعت موصوف است گویند از شاهدوست خان بامری شمشیر بهتر می زند و شتر را مکرر به یک ضرب به دو نیم کرده .سر پرسی سایکس نیز در جایی از سردار سعید خان کرد به عنوان سردار سرحد یاد می کند گلد اسمیت هم در نوشته هایش از ابراهیم خان سعد الدوله نماینده دولت ایران می گوید که پس از اعلام حکمیت وتعیین مرز ایران وافغانستان وخارج شدن اعضای کمیسیون از مرز بلوچستان در حالی که کوهک به دولت ایران واگذار نشده بود آن را تصرف کرده واز آن گذشته به سعید خان کرد هم که معروف به سردار سر حد بود ودر خاش اقامت داشت حمله نمود واورا شکست داد.

سده‌های اخیر[ویرایش]

در سده‌های اخیر سیاست‌های ویژه حکومت مرکزی در واگذاری اختیار به اقوام محلی جهت مرزبانی، همکاریِ ناحیه ایِ کردها با سایر اقوام، شمار و انسجام داخلیِ کردها و ارتباط کردها با حکومت مرکزی از عوامل مؤثر در توسعه سیستم ناحیه سنتی بوده ولی امروزه گسترش حکومت متمرکز به ازهم‌گسستن آن سامانه انجامیده و سیستم اقتصادی - سیاسیِ ناحیه را دگرگون کرده‌است.<ref name=fgkivf />

منبع[ویرایش]

  • احیاء الملوک.ملک شاه حسین سجستانی
  • جی. پی. تیت. سیستان جلد دوم. چاپ مشهد ۱۳۶۲. اداره کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان
  • بر گرفته از جغرافیای بلوچستان نوشته احمد علی خان وزیری
  • تاریخ ایران نوشته سر پرسی سایکس

الگو:پانویس